Categories
Соопштенија

‼️ ПОСЕТУВАЊЕ ‼️

Почитувани колеги,
би сакале да ве потсетиме дека електронското запишување на зимскиот семестар за учебната година 2021/22 преку iKnow трае до 20.09.2021.
Доколку некоја оценка сеуште не ви е впишана во iKnow, запишете го семестарот, а потоа откако ќе ја добиете оцената преку студентска служба направете корекција на предметите како во системот така и на хартиените документи.
Исто така рокот за поднесување на молбата за запишување на шестти предмет и молбата за плаќање на рати е до 21.09.2021, 23:59.
Студентска служба: studentski@finki.ukim.mk / 070 302 440 (телефонскиот број е достапен од 9 до 15 часот, секој работен ден)
Студентски правобранител: pravobranitel@finki.ukim.mk
ФСС ФИНКИ: fss@finki.ukim.mk